Fecken Fotografie

Logo/huisstijl

Eric
Fecken

Eric Fecken fotograaf te Rotterdam.

Voor hem maakte ik zijn nieuwe logotype. Eric levert o.a. veel foto’s voor Gers.