Zee op
Tafel

Logo en inrichting van het restaurant.
Een voorstel voor een tegelwand met standaard grijze tegels, 5 tinten, en wit als pixel afbeelding van een zalm.
Helaas niet uitgevoerd om praktische redenen.